Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình

Phương châm của chương trình thiện nguyện 'Hạnh phúc là sẽ chia': Cùng chung tay góp sức mang yêu thương đến mọi nhà trên tinh thần thiện nguyện tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách".

Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
Các hoạt động thiện nguyện của vận tải du lịch Ngọc thành - mang tết ấm cho đồng bào miền núi Quảng Bình
0919 269 883